فروشگاه مرکزی

 

آدرس: یزد- سه راه حکیمیان- ابتدای خیابان مطهری- جنب مهمانپذیر ملت- کد پستی : ۸۹۱۷۶۱۳۴۶۱

-------------

۰۳۵۳۵۲۵۰۶۹۷

تلگرام و واتساپ: ۰۹۹۰۲۲۰۱۵۰۹

شعبه ۲

 

آدرس: یزد- میدان دروازه قرآن- بلوار سرگرد سامعی- جنب املاک یاس- کد پستی: ۸۹۴۳۱۱۳۴۲۴

فروشگاه مرکزی

یزد- سه راه حکیمیان- ابتدای خیابان مطهری- جنب مهمانپذیر ملت- کد پستی : ۸۹۱۷۶۱۳۴۶۱

شنبه تاچهارشنبه  ۸:۰۰-۱۷:۰۰

۰۳۵۳۵۲۵۰۶۹۷
تلگرام و واتساپ: ۰۹۹۰۲۲۰۱۵۰۹

شعبه ۲

یزد- میدان دروازه قرآن- بلوار سرگرد سامعی- جنب املاک یاس- کد پستی: ۸۹۴۳۱۱۳۴۲۴

شنبه تا پنجشنبه  8:00-18:00